Lekcje tańca

//Lekcje tańca
Lekcje tańca2019-10-17T17:09:53+00:00

ZADZWOŃ

DOSTĘPNOŚĆ

10:00 – 22:00

ZADZWOŃ

DOSTĘPNOŚĆ

10:00 – 22:00

LEKCJE TAŃCA

Prowadzimy lekcje indywidualne dla par, duetów i pojedynczych osób w rozmaitych stylach tanecznych.
Przygotowujemy wyjątkowe choreografie PIERWSZEGO TAŃCA  dostosowując je do oczekiwań i umiejętności każdej z par.  Stwarzamy także możliwość nauki pierwszego tańca z dwoma instruktorami, tak aby mogli Państwo uczyć się kroków jeszcze szybciej i jeszcze dokładniej.

Dziękujemy naszym kursantom za zaufanie i rekomendacje na portalach społecznościowych.

SPRAWDŹ CENY KURSÓW

CZEGO UCZYMY

Pierwszego Tańca

Tańca Towarzyskiego

Tańca Użytkowego

Disco Samby

Modern Jazzu

Latin Solo

Bachaty

High Heels

Video Clip Dance

Burleski

WIDEO 

INNE ZAJĘCIA

Shape Up

wzmacnianie mięśni, spalanie tłuszczu

Stretching

zwiększenie zakresu ruchomości w stawach

Technika Tańca

nauka technik tańca prowadzona w grupach

CENNIK ZAJĘĆ Z JEDNYM INSTRUKTOREM

1 lekcja

100

4 lekcje

360

6 lekcji

510

10 lekcji

800

CENNIK ZAJĘĆ Z DWOMA INSTRUKTORAMI

1 lekcja

150

4 lekcje

540

6 lekcji

760

10 lekcji

1200

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca Perfect Show jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu i zobowiązanie się do ich
przestrzegania.
2. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Perfect Show, uczestnik jest świadomy własnego
stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną
odpowiedzialność. Szkola Tańca Perfect Show nie odpowiada za kontuzje Kursantów.
3. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach i wszystkich innych wydarzeniach
organizowanych przez Szkołę Tańca Perfect Show wyrażają zgodę na rejestrowanie
i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 Postanowienia szczegółowe

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wykupienie jednorazowej lekcji lub
pakietu zajęć i okazywanie go do podpisu podczas zajęć.
2. Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba/osoby, na której/na których
imię i nazwisko został on zakupiony.
3. W razie nieobecności na zajęciach bez wcześniejszego odwołania Kursant, który wykupił
pakiet zajęć jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia, na których się nie stawił lub
w przypadku pakietu zajęć – wykorzystania jednej lekcji z pakietu
4. Istnieje możliwość przełożenia zajęć na inny termin, w przypadku poinformowania Szkoły
Tańca Perfect Show nie później niż 1 dzień przed umówionym terminem.
5. Nie honorujemy zwrotów karnetów.
6. Płatności za zajęcia można dokonać w siedzibie Firmy Tanecznej Perfect Show- gotówką

§ 3 Opłaty

1. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Firmy Tanecznej Perfect Show.
2. Wysokość opłat może ulec zmianie.

§ 4 Zasady obowiązujące w siedzibie Firmy Tanecznej Perfect Show

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu oraz spożywania alkoholu.
2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym zmienionym obuwiu.
3. W wyjątkowych przypadkach Firma Taneczna Perfect Show zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora. Firma Taneczna Perfect
Show zobowiązuje się do poinformowania Kursanta o zaistniałej sytuacji.
4. Kursanci proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Firmy Tanecznej Perfect Show i
zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego
zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.

ZADZWOŃ

DOSTĘPNOŚĆ

10:00 – 22:00

ZADZWOŃ

DOSTĘPNOŚĆ

10:00 – 22:00