Taniec oraz ćwiczenia z nim związne mają ogromny wpływ na nasze zdolności motoryczne. A czym są zdolności motoryczne? Dowiedz się więcej czytając fragment pracy magisterskiej Kamili Płóciennik pt „Dbałość o zdrowie jako motyw podejmowania aktywności fizycznej kobiet w klubach fitness”

Wiesław Osiński w książce Antropomotoryka (Poznań 2003) dokonał opisu pięciu głównych zdolności motorycznych.

– Siła – to „… zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu kosztem wysiłku mięśniowego…” (s. 196). Zatem są to predyspozycje do pokonywania czynników zewnętrznych poprzez zamierzone działanie mięśni.

– Szybkość – to „… poziom możliwości przemieszczania w przestrzeni całego ciała lub określonych jego części w możliwie najkrótszym odcinku czasu…” (s. 217). Innymi słowy, jest to zdolność do przebycia danej odległości z jednoczesnym przemieszczeniem ciała lub jego części w określony sposób możliwie jak najszybciej.

– Wytrzymałość – „sprawność krążeniowo – oddechowa jest zdolnością ustroju do dostarczania tlenu w ilościach niezbędnych do podejmowania efektywnej pracy mięśniowej i dłużej trwającej aktywności fizycznej” (s. 226). Dzięki niej organizm może wykonywać długotrwały wysiłek fizyczny, bez widocznego zmęczenia.
– Gibkość z kolei to „…zakres ruchu w pojedynczym stawie lub kilku stawach” (s. 240), czyli zdolność do wykonywania ruchu o danej amplitudzie.
– Koordynacja – to „… zdolność do scalania ruchów różnych rodzajów w jedną całość oraz zdolność do szybkiego przestawiania się z jednych aktów ruchowych na inne…” (s. 253). Inaczej ujmując – koordynacja to umiejętność spójnego łączenia pojedynczych ruchów i adaptacji do zmian.